KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I LJUSGÅRDA AB

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I LJUSGÅRDA AB

Extrastämma den 6 mars Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till extrastämma. Måndagen den 6 mars klockan 16:30 i Tibrosalen, Inredia, Brovägen 26, 543 35 TIBRO, och via elektronisk uppkoppling. Rätt att delta i bolagsstämman har den...