Vad är en god sallad?
För oss ska den självklart vara god i smaken, men också göra gott i världen. Det är precis vad den här salladen gör.

I Dandora och Korogochos slumområde i Kenyas huvudstad Nairobi, lever människorna på och av stadens gigantiska soptipp. De försörjer sig genom att sälja saker de hittar bland avfallet och odlar sina grödor direkt i den giftiga marken på soptippen. Slumområdena runt soptippen finns inte på någon karta men är hem åt hundratusentals människor. Trots de svårigheter och utmaningar som människorna i området ställs inför varje dag, växer här ett hopp om förändring och en vilja att förbättra tillvaron, både nu och för kommande generationer.

Projektet har pågått i ett år och verksamheten utvecklas för att komma fler människor till del. Pengar som samlas in till projektet går till:

1. Utbildning i urban odling så som hydroponik och andra odlingstekniker. 
2. Utbildning och mentorskap i entreprenörskap, marknadsföring och försäljning.
3. Start-kit för urban odling (utrustning, odlingsredskap, frön, odlingssystem).
4. Projektledning på plats i Nairobi.

Ur en soptipp växer hopp

Hösten 2019 åkte Erik, en av grundarna till  Ljusgårda, till Nairobi tillsammans med insamlingsstiftelsen Voices4Change. När Erik såg hur människorna runt Dandora odlade sina grödor – direkt i jorden på den giftiga soptippen, byggde han, tillsammans med urbana bönder i Korogocho, projektets första hydroponiska odlings-site.

På plats i Korogocho finns Charles, vår projektledare som brinner för att utveckla området och ge människorna runt Dandora bättre förutsättningar. Charles arbetar även som volontär för Green Kenya Initiative Trust och flera andra projekt kring miljö och hållbarhet. Här finns också Joshua. Joshuas pappa var en av de första att bosätta sig vid soptippen, han är född och uppvuxen här. Han brinner för organisk odling och utbildar skolor och hushåll i hållbar och vertikal odling.

1. Medan du äter ser vi till att det växer. Både i grönska och i kunskap. I Ljusgårdas inomhusodling i Tibro odlas sallad året om och bidrar med den gröna basen i ”En Sallad för en Sallad”. Med hjälp av våra lokala kunskaper kring odling och hydroponik byggs tillsammans med insamlingsstiftelse Voices4Change en stark odlingskompetens hos våra vänner i Kenya.

2. Med kunskap om hydroponisk odling kan de urbana bönderna i Nairobi flytta sina odlingar från den giftiga jorden på soptippen till att växa över mark. Det ger invånarna i området kring Dandora tillgång till färsk och näringsrik mat.

3. I Kenya är arbetslösheten stor. Människor söker sig till städerna för att finna arbete och de
informella bosättningarna breder ut sig. Det är här vi verkar! I ett av Nairobis fattigaste
områden, Korogocho ges människor möjlighet att skapa en drägligare tillvaro och en ljusare
framtid.

4. Inom projektet ges utbildning inom entreprenörskap, marknadsföring och försäljning för att skapa förutsättningar för människor att försörja sig och tillsammans påverka och utveckla samhället de lever i.

5. Kan en sallad skapa fred, jobb och demokrati? Inom projektet utbildas aktörer på plats
inom entreprenörskap, marknadsföring och försäljning för att öka möjligheterna att skapa
sig en inkomst genom odlingen. Att minska arbetslösheten i området minskar kriminaliteten
och ger människor ett bättre utgångsläge att påverka sin situation och samhället de lever i.